ผัก Plant Factory Medical Grade Beyond Organic

สด สะอาด ใส่ใจทุกต้น
เพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วัน

ผลผลิตของเราได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยน
พิถีพิถันในทุกขั้นตอน ปราศจากยาฆ่าแมลง
และสารเคมีอันตราย ปลูกอย่างรับผิดชอบ
ส่งตรงจากโรงปลูกถึงบ้านท่านโดยตรง

Curly Kale Decoration

ผัก Plant Factory Medical Grade Beyond Organic

เพื่อสุขภาพที่ดีในทุก ๆ วัน

ผลผลิตของเราได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนปราศจากยาฆ่าแมลงและสารเคมีอันตราย ปลูกอย่างรับผิดชอบ ส่งตรงจากโรงปลูกถึงบ้านท่านโดยตรง
Curly Kale Decoration

ปลูกใน โรงงานผลิตพืช

การันตีความสด กรอบ อร่อย คุณค่าทางโภชนาการสูง
ส่งมอบผลผลิตได้ทั้งปี 365 วัน ไม่สนฤดูกาลทำให้
บารมีพิรุณได้รับความไว้วางใจจากหลายครอบครัวและ
หน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพของคนที่เรารัก
Curly Kale Decoration
Curly Kale Decoration
Ice Plant

ปลูกใน โรงงานผลิตพืช

การันตีความสด กรอบ อร่อย คุณค่าทางโภชนาการสูง ส่งมอบผลผลิตได้ทั้งปี 365 วัน ไม่สนฤดูกาลทำให้ บารมีพิรุณได้รับความไว้วางใจจากหลายครอบครัวและหน่วยงานต่าง ๆ ในการดูแลสุขภาพของคนที่เรารัก

Curly Kale Decoration
Curly Kale Decoration
Ice Plant

เติมเต็มสุขภาพกับผลผลิตของ บารมีพิรุณ Plant Factory

เติมเต็มสุขภาพกับผลผลิตของ บารมีพิรุณ Plant Factory

BP Traceability

ตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

  1. สแกน QR Code ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ
  2. เลือกภาษา
  3. เข้าถึงข้อมูลวันที่ปลูก, เก็บเกี่ยว, คุณค่าทางโภชนาการ, ข้อควรระวัง, สถานที่ปลูก และ อื่น ๆ อีกมากมาย

รีวิวจากลูกค้าตัวจริง เสียงจริง

เราตั้งใจปลูกพืชผักคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยระบบ Plant Factory หรือโรงงานผลิตพืช เพื่อสร้างสุขภาพและความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ท่านและคนที่ท่านรัก
เราตั้งใจปลูกพืชผักคุณภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยระบบ Plant Factory หรือโรงงานผลิตพืช เพื่อสร้างสุขภาพและความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ท่านและคนที่ท่านรัก

พืชและผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองโดย