BARRAMEPIRUN

exists for one reason: to ensure that peoples have access to
high-quality plants and plant-based products every day.

We are growing the best quality plants for
food security, food safety and sustainability.

เราเป็นบริษัทที่บุกเบิกยุคสมัยใหม่ของวงการเกษตร ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เราสร้างและดำเนินการปลูกพืชในระบบ Plant Factory โดยนำหลักของการทำฟาร์มแนวดิ่งมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์และหลักชีววิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีรสชาติที่เหนือชั้น มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมถึงเรายังสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหารและความยั่งยืนทางด้านอาหารได้

Our Vision:

“To become the global indoor vertical farming company”

Our Mission:

  • To ensure that peoples have access to best quality plants and plant-based products every day.
  • To create food security, food safety and food sustainability.
  • To improve health and wellbeing for all humanity

Our Values

6 หลักการที่ขับเคลื่อนทุกอย่างของบารมีพิรุณ

BARRAMEPIRUN

exists for one reason: to ensure that peoples have access to
high-quality plants and plant-based products every day.

We are growing the best quality plants for food security, food safety and sustainability.

เราเป็นบริษัทที่บุกเบิกยุคสมัยใหม่ของวงการเกษตร ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้โดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เราสร้างและดำเนินการปลูกพืชในระบบ Plant Factory โดยนำหลักของการทำฟาร์มแนวดิ่งมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์และหลักชีววิทยา เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีรสชาติที่เหนือชั้น มีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมถึงเรายังสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหาร ความปลอดภัยทางด้านอาหารและความยั่งยืนทางด้านอาหารได้

Our Vision:

“To become the global indoor vertical farming company”

Our Mission:

  • To ensure that peoples have access to best quality plants and plant-based products every day.
  • To create food security, food safety and food sustainability.
  • To improve health and wellbeing for all humanity

Our Values

6 หลักการที่ขับเคลื่อนทุกอย่างของบารมีพิรุณ

Best Quality

“คุณภาพ” เป็นสิ่งที่พวกเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าการที่เราตั้งใจทำทุกสิ่งให้มีคุณภาพ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดี ๆ พวกเราเองก็ได้รับเช่นกัน

Integrity

เรายึดมั่นในหลักของจริยธรรมและความสุจริต พวกเราเชื่อมั่นและทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงเราจะไม่ทำการใด ๆ ก็ตามที่ขัดกับหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนโดยเด็ดขาด

Deep Knowledge

พวกเรารู้ลึก รู้จริง ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ ทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังทำ และกำลังจะทำ พวกเราบารมีพิรุณพยายามหาความรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวนำโลก

Endless Evolve

พวกเราทำงานหนักและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะกลายเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นอยู่เสมอ รวมถึงเราตั้งใจที่จะพัฒนาชุมชนและโลกที่เราอาศัยอยู่ให้มีการวิวัฒนาการไปข้างหน้าอย่างไม่สิ้นสุด

Growing with Passion

เราใช้ความหลงใหลในสิ่งที่เราทำเป็นแรงผลักดันให้เราเติบโตและเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง ด้วยความหลงใหลนี้เองทำให้เราก้าวข้ามขีดจำกัดของเราได้หลายครั้ง และเราไม่เคยหยุดหลงใหล

Give First, Win Together

พวกเรามี DNA ของการให้ ก่อนการรับเสมอ เราพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นการระดมกำลังและสมองเพื่อช่วยให้พวกเราและลูกค้ามีจุดร่วมที่ดีร่วมกัน

Our Story

โรงงานปลูกพืช Plant Factory

2018 - The Beginning Of Journey

จุดเริ่มต้นของบริษัท บารมีพิรุณ จำกัด เริ่มมาจากเด็กหนุ่มคนนึงที่ความรู้ด้านการทำการเกษตรเป็นศูนย์ เกิดที่กรุงเทพ โตที่กรุงเทพ ชีวิตเคยปลูกแต่ถั่วงอก แต่อยากจะมีธุรกิจด้านการเกษตรเป็นของตนเอง เพราะเขาเห็นว่าครอบครัวมีที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นเขาจึงได้ลองนำเงินไปลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 50 ไร่ในที่ของครอบครัวที่ต่างจังหวัด ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์และปัญหาหลายอย่าง อาทิ ปัญหาด้านแรงงานที่ขาดแคลน ปัญหาด้านสภาพอากาศ ปัญหาด้านศัตรูพืชที่เขาไม่ต้องการใช้ยาฆ่าหนอนเพื่อตัดชีวิต ผลสุดท้ายการลงทุนทำไร่ข้าวโพดล้มเหลว เขาจึงรู้สึกว่าเขาอาจไม่เหมาะกับการทำเกษตร เขาอาจจะเหมาะกับงานแบบอื่น

Show
โรงงานปลูกพืช Plant Factory

2019 - Trial And Error

แต่แล้วเหมือนโชคชะตาไม่อยากให้เขาหันหลังให้การเกษตร ทำให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์การปลูกพืชแนวดิ่ง (Vertical Farming) ทำให้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาที่เขาพบเจอจากการเกษตรแบบเดิมได้ทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ด้านการเกษตรแทบทั้งหมด พร้อมตั้งใจว่าเขาจะต้องทำการเกษตรแบบนี้ให้ได้

Show
โรงงานปลูกพืช Plant Factory

2020 - First Plant Factory In Saimai

บริษัท บารมีพิรุณ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม โดยชื่อบริษัทได้มาจากชื่อของเขาและภรรยา ในช่วงปลายปีบริษัทได้เริ่มทำการก่อสร้างโรงงานปลูกพืชแห่งแรกของบริษัทขึ้นตรงสายไหม ด้วยพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร คำนวณพื้นที่ปลูกได้กว่า 500 ตารางเมตร บริษัทหวังว่าจะให้เป็นโรงงานปลูกพืชที่ใหญ่ที่สุดในโซนกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบสุขภาพและความสุขให้กับคนไทย

Show
โรงงานปลูกพืช Plant Factory

2021 - First Commercial

บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายผลผลิตในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งแบบ B2B และ B2C รวมถึงทำการเปิดคาเฟ่ภายใต้แบรนด์ชื่อ lapin forest ทางฝั่งสำนักงาน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงานปลูกพืช รวมถึงผู้ที่ต้องการทานอาหารเพื่อสุขภาพ

Show

Our Team

นักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจที่หลงใหลในการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ มาช่วยจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด รวมถึงการสร้างเสริมองค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเขามองว่าปัจจัยด้านอาหารที่มั่นคงและปลอดภัยจะสามารถส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถกลายเป็นครัวของโลกได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Pirunchai Thipchotephuwadon

Founder & President

 

นักธุรกิจสายสุขภาพที่ต้องการนำอาหารที่มีประโยชน์อย่างผักหรือผลไม้ มาทำเป็นอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เธอมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านคาเฟ่เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพอีกต่อไป เพราะเธอมองว่าอาหารที่สะอาดเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี

Barrame Thipchotephuwadon

Vice-President

นักวิทยาศาสตร์การอาหารผู้ซึ่งผันตัวมาเป็นแพทย์แผนไทย เป็นผู้ริเริ่มคิดค้นสูตรยาแผนโบราณตำรับใหม่ ๆ รวมถึงวิธีการปลูกผักและพืชสมุนไพรในรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดสารสำคัญและคุณค่าทางโภชนาการที่มากที่สุด เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและอนาคต

Phattara Sirirojananont

Chief Information Officer

นักธุรกิจในอุตสาหกรรมสิ่งทอผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมากว่า 45 ปี ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อมนุษย์ จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตอาหารที่มีความสะอาดและปลอดภัยเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

Surachai Chuealek

Chief Financial Officer

นักบริหารหนุ่มไฟแรงที่ต้องการพัฒนาระบบการดำเนินการที่จะพลิกโฉมภาคการเกษตรของประเทศไทย ด้วยความคิดที่มุ่งหวังให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และลดระยะเวลาในการปลูกพืชให้สั้นที่สุด ทำให้เขาพัฒนาและวิจัยระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

Passakorn Phunumpol

Business Development

ผู้ชำนาญการด้านสมุนไพร ที่รอบรู้และเข้าใจในสรีรวิทยา พฤกษเคมี และพันธุศาสตร์ของสมุนไพรแต่ละประเภท เธอได้ทำการทดลองในการเพิ่มปริมาณสารสำคัญให้แก่สมุนไพรที่ปลูกใน Plant Factory ด้วยวิธีต่าง ๆ นอกจากนี้เธอยังเป็นคนออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับสมุนไพรและดอกไม้ที่ปลูกในโรงงานผลิตพืชของบารมีพิรุณอีกด้วย

Pattaraporn Pomoang

Senior Herbal Specialist

 

นักวิทยาศาสตร์พืช ที่มีความหลงใหลในพืชและระบบปลูกสมัยใหม่ เขามีความเชี่ยวชาญในสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์พืชเป็นอย่างมาก เขาทำการทดลองเพื่อเฟ้นหาสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับปลูกพืชแต่ละชนิดในโรงงานผลิตพืช นอกจากนี้ยังเป็นคนออกแบบการทดลองเพื่อเพิ่มสารสำคัญในพืชแต่ละชนิดอีกด้วย จุดมุ่งหมายของเขาในอนาคต คือ การสร้างสภาพแวดล้อมที่พืชทุกชนิดสามารถเติบโตได้ในการปลูกระบบปิด

Patcharapol Buasuwan

Senior Plant Scientist

 

พืชหายากที่เกิดและเติบโตในโรงงานผลิตพืชบารมีพิรุณ (BarramePirun Plant Factory) มีความเชี่ยวชาญในสรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ของพืชทุกชนิด เขามีหน้าที่หลัก คือ เป็นคนดูแลพืชในตอนกลางคืนแทนทุกคน คอยสอดส่องความเรียบร้อย และเขายังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของบารมีพิรุณอีกด้วย

Phuk Uab (Chubby Plant)

Operating Officer (Night Shift)

 

Our Story

โรงงานปลูกพืช Plant Factory

จุดเริ่มต้นของบริษัท บารมีพิรุณ จำกัด เริ่มมาจากเด็กหนุ่มคนนึงที่ความรู้ด้านการทำการเกษตรเป็นศูนย์ เกิดที่กรุงเทพ โตที่กรุงเทพ ชีวิตเคยปลูกแต่ถั่วงอก แต่อยากจะมีธุรกิจด้านการเกษตรเป็นของตนเอง เพราะเขาเห็นว่าครอบครัวมีที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ ดังนั้นเขาจึงได้ลองนำเงินไปลงทุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 50 ไร่ในที่ของครอบครัวที่ต่างจังหวัด ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์และปัญหาหลายอย่าง อาทิ ปัญหาด้านแรงงานที่ขาดแคลน ปัญหาด้านสภาพอากาศ ปัญหาด้านศัตรูพืชที่เขาไม่ต้องการใช้ยาฆ่าหนอนเพื่อตัดชีวิต ผลสุดท้ายการลงทุนทำไร่ข้าวโพดล้มเหลว เขาจึงรู้สึกว่าเขาอาจไม่เหมาะกับการทำเกษตร เขาอาจจะเหมาะกับงานแบบอื่น

โรงงานปลูกพืช Plant Factory

แต่แล้วเหมือนโชคชะตาไม่อยากให้เขาหันหลังให้การเกษตร ทำให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้ศาสตร์การปลูกพืชแนวดิ่ง (Vertical Farming) ทำให้เขารู้สึกสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถแก้ปัญหาที่เขาพบเจอจากการเกษตรแบบเดิมได้ทั้งหมด ดังนั้นเขาจึงศึกษาเพิ่มเติมในศาสตร์ด้านการเกษตรแทบทั้งหมด พร้อมตั้งใจว่าเขาจะต้องทำการเกษตรแบบนี้ให้ได้

โรงงานปลูกพืช Plant Factory

บริษัท บารมีพิรุณ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นวันที่ 28 สิงหาคม โดยชื่อบริษัทได้มาจากชื่อของเขาและภรรยา ในช่วงปลายปีบริษัทได้เริ่มทำการก่อสร้างโรงงานปลูกพืชแห่งแรกของบริษัทขึ้นตรงสายไหม ด้วยพื้นที่กว่า 200 ตารางเมตร คำนวณพื้นที่ปลูกได้กว่า 500 ตารางเมตร บริษัทหวังว่าจะให้เป็นโรงงานปลูกพืชที่ใหญ่ที่สุดในโซนกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งมอบสุขภาพและความสุขให้กับคนไทย

โรงงานปลูกพืช Plant Factory

บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายผลผลิตในโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งแบบ B2B และ B2C รวมถึงทำการเปิดคาเฟ่ภายใต้แบรนด์ชื่อ lapin forest ทางฝั่งสำนักงาน เพื่อนำผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นบริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงงานปลูกพืช รวมถึงผู้ที่ต้องการทานอาหารเพื่อสุขภาพ

Our Team

CEO & Founder
Pirunchai Thipchotephuwadon
Vice President
Barrame Thipchotephuwadon
CIO
Phattara Sirirojnanont
CFO
Surachai Chuealek
Operating Officer
Phuk Uab (Chubby Plant)
Previous slide
Next slide

Our Plant Factory

Our Plant Factory

บารมีพิรุณ plant factory

Plant Factory Saimai

Plant Factory แห่งแรกของเรา ตั้งอยู่ที่ 39/10 สุขาภิบาล 5 ซอย 44 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสำนักงานเขตสายไหม มีขนาดพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 700 ตร.ม. ปลูกผัก Superfood และผักหายากได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/เดือน สามารถส่งออกผักได้มากกว่าวันละ 100 กิโลกรัม

บารมีพิรุณ plant factory

Plant Factory Saimai

Plant Factory แห่งแรกของเรา ตั้งอยู่ที่ 39/10 สุขาภิบาล 5 ซอย 44 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ใกล้กับสำนักงานเขตสายไหม มีขนาดพื้นที่ปลูกรวมทั้งสิ้น 700 ตร.ม. ปลูกผัก Superfood และผักหายากได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัม/เดือน สามารถส่งออกผักได้มากกว่าวันละ 100 กิโลกรัม

พวกเราบารมีพิรุณ มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีในทุก ๆ วัน เพราะการที่เราเห็นท่านมีสุขภาพที่ดีขี้น นั่นคือความสุขของพวกเราชาวบารมีพิรุณครับ

Shopping Smile Post

พวกเราบารมีพิรุณ มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ ในราคาที่จับต้องได้ เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดีในทุก ๆ วัน เพราะการที่เราเห็นท่านมีสุขภาพที่ดีขี้น นั่นคือความสุขของพวกเราชาวบารมีพิรุณครับ