นโยบายทางธุรกิจ (Business Policy)

          กรุณาอ่านนโยบายและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด หากลูกค้าได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของบริษัทฯ แล้ว

          บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อไรก็ได้ เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์ กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัททุกครั้ง เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อลูกค้าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไป บริษัทฯ จะถือว่าลูกค้าได้ให้ความยินยอมในการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือเงื่อนไขใด ๆ ที่เกิดขึ้น
นโยบายการจัดส่งสินค้า

          1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบว่าลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อและแจ้งชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

          2. ค่าบริการจัดส่งสินค้าคำนวณจากประเภทของสินค้า ปริมาณของสินค้า และพื้นที่จัดส่ง

          3. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจะอยู่ที่ 2-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า และประเภทของบรรจุภัณฑ์ในการจำหน่าย โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ

          4. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ในระบบ

          5. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว

          6. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) และ/หรือพื้นที่ที่อยู่ในเขตภัยพิบัติ โรคระบาด และเหตุจำเป็นอื่นๆ ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ หรือบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการงดให้บริการจัดส่งในพื้นที่นั้นตามสถานการณ์ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง หรือทำการจัดส่งให้ตามความเหมาะสม

          7. ในกรณีต่อไปนี้ที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ ลูกค้าต้องชำระค่าดำเนินการจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับทางบริษัทฯ

          – ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด เช่น ที่อยู่ที่แจ้งในระบบไม่ถูกต้อง (ไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่ได้)

          – บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปถึงที่อยู่ลูกค้าแล้ว ตามวันและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ แต่ไม่พบผู้รับสินค้าและไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

          8. ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ในวันและเวลาทำการของบริษัท (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09:00 – 17:00 น.) บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการ
ช่องทางการจัดส่งสินค้า

          1. จัดส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิ ถึงหน้าบ้านผู้รับตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ

          2. จัดส่งโดยพนักงานจัดส่งแบบเร็ว ด้วยรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ถึงหน้าบ้านผู้รับตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบ

          3. ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ *แผนที่บริษัทฯ
การยกเลิกคำสั่งซื้อ

          ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้า บริษัท บารมีพิรุณ จำกัด 0631792040 เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่นใด เช่น ผ่านทางอีเมล

          ในกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวข้องได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า (ดูด้านล่าง)
นโยบายการคืนสินค้า

          ท่านสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใด ๆ ก็ตามที่ไม่สามารถบริโภคได้ หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

          1. สินค้าที่ลูกค้าได้รับ ไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ เช่น ได้รับผักผิดชนิด สั่งไอซ์แพล้นท์ แต่ได้รับร็อคเก็ต เป็นต้น

          2. สินค้าที่ลูกค้าได้รับ มีสภาพที่เสียหายอย่างเห็นได้ชัดเจน ไม่สามารถนำมาบริโภคได้ เช่น ผักเน่าเสีย

          หมายเหตุ

          1. ลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จะต้องทำการติดต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ เช่น เลขที่คำสั่งซื้อ สาเหตุในการขอเปลี่ยนหรือคืน รูปถ่าย วีดีโอ เพื่อให้บริษัทฯ ทำการประเมินและสรุปผลคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า  

          2. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายในระยะเวลา 1 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

          3. สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม เหมือนกันตอบที่ท่านได้รับสินค้ามา

          4. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่มีสินค้านั้นใน “สินค้าคงคลัง” เท่านั้น

          5. สินค้า ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนใจอยากได้ผักชนิดอื่น ทดแทนชนิดที่สั่งไปแล้ว

  ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

          – Facebook : www.fb.com/bpplantfactory

          – Line ID : @barramepirun

          – Email : [email protected]

          – Tel : 0631792040

          – วันและเวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์ เวลา 9:00 – 17:00 น  
วิธีการส่งคืนสินค้า

          หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า หากท่านต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้า กรุณาแอดไลน์มาที่ @barramepirun เพื่อทำเรื่องยื่นขอเปลี่ยน/คืนสินค้า

 ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า

          กระบวนการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทฯ ได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้จะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับคืนสินค้า โดยบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับลูกค้าหลังจากได้ข้อสรุป
การดำเนินการต่อคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

          หากบริษัทฯ ได้ข้อสรุปว่า สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนนั้น เป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการใน       3 กรณี คือ

          1. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน และบริษัทฯ มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้า บริษัทฯ จะทำการส่งสินค้าชุดใหม่ให้ในวันทำการถัดไป

          2. กรณีที่ลูกค้าต้องการคืนสินค้า บริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง คืนให้กับลูกค้า ตามนโยบายการคืนเงินที่กำหนดต่อไป

          3. กรณีที่ลูกค้ายอมรับการชดเชยด้วยสินค้าชนิดอื่น ๆ บริษัทฯ จะส่งสินค้าชนิดอื่น ๆ นั้นให้กับลูกค้าภายในวันทำการถัดไป และบริษัทฯ จะโอนเงินส่วนต่าง และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง คืนให้กับลูกค้า ตามนโยบายการคืนเงินที่กำหนดต่อไป หรือ ลูกค้าต้องชำระยอดเงินส่วนต่างให้กับทางบริษัทฯ ในกรณีที่สินค้าชนิดอื่น ๆ นั้นมียอดชำระที่สูงกว่าสินค้าที่ขอเปลี่ยน

          หากบริษัทฯ ได้ข้อสรุปว่า สินค้าที่ขอเปลี่ยนหรือคืนนั้น เป็นความรับผิดชอบของทางลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการใน 2 กรณี คือ

          1. กรณีที่ลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ ส่งคืนสินค้านั้นกลับให้ลูกค้าอีกครั้ง ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืน โดยบริษัทฯจะทำการส่งคืนในวันทำการถัดไป

          2. กรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการให้บริษัทฯ ส่งคืนสินค้านั้นกลับให้ลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการกับสินค้านั้น ตามแต่ความเหมาะสมต่อไป
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน

          ลูกค้าเป็นผู้สำรองค่าใช้จ่ายก่อน แล้วแจ้งยอดค่าใช้จ่ายนั้น มายังบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ อนุมัติในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทฯ จะโอนเงินค่าใช้จ่ายนี้รวมทั้งค่าโอนเงิน (ถ้ามี) คืนให้กับลูกค้า ตามเงื่อนไขการโอนเงินที่กำหนดต่อไป
นโยบายการคืนเงิน

          ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปแล้วได้

          ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7-15 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          หมายเหตุ เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน คือ
          1. สำเนาบัตรประชาชน
          2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)