Rocket - ร็อคเก็ต

500 REVIEWS
5/5

60 ฿

1 ถุง (100 กรัม)

ร็อคเก็ตเป็นพืชในตระกูลกะหล่ำ มีถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเมดิเตอเรเนียน โดยมีอีกชื่อหนึ่งที่คนนิยมเรียกกันคือ “Arugula” ผักร็อกเก็ตเป็นผักที่มีแคลเซียมสูง บำรุงกระดูกได้ดี นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และสารต่อต้านการเกิดมะเร็ง ลักษณะภายนอกของผักชนิดนี้จะมีรูปทรงแปลกตา เนื่องจากใบมีลักษณะที่รี เรียว ยาว รสชาติของผักชนิดนี้จะออกเผ็ดซ่าสมชื่อร็อคเก็ตนั่นเอง

*ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์และผู้ที่ใช้ยาประเภทป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Blood Thinner) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับประทานผักชนิดนี้ในปริมาณมาก

รีวิวจากลูกค้าท่านอื่น

Welcome to BarramePirun

Sign into your account here

or